söndag, februari 08, 2009

Nya styrelsen för Svenska Lottakåren har börjat sitt arbete

I helgen har jag varit på Älvkarleö Herrgård som var fantastiskt vacker i vinterskrud. Det var första mötet för den nya styrelsen för Svenska Lottakåren som hade sitt första möte. Vi hade ju riksstämma i november och då valdes en ny styrelse där jag fått förmånen att som ordinarie ledamot vara med och leda denna kvinnliga frivilliga försvarsorganisation.

Eftersom detta var vårt första möte så var även ersättarna med för att vi alla skulle skapa en gemensam grund att stå på. Vår nya rikslottachef Anette Rihagen lotsade oss igenom agendan med fast och stadig hand. Vi har ju en del att bita i den närmaste tiden i och med att Frivilligutredningen kommer att läggas fram för riksdagen under våren. Remissvaret ska in under nästa vecka och vi diskuterade vilka frågor som vi tyckte var viktiga att ta upp.

Vi pratade också mycket om det ansvar vi har som styrelse gentemot kårerna som ju är organisationens grundbult. Varje styrelsemedlem, ordinarie som ersättare, har fått ett antal kårer att vara kontaktperson gentemot. Jag har kårerna i Dalarna som "mina" kårer och det känns kul med tanke på att det är där jag har mina rötter och det var där jag en gång blev lotta. En gång dalkulla, alltid dalkulla. Jag ser också fram emot att träffa kårerna i Västergötland och lära känna dem bättre då jag är den enda ordinarie ledamoten i denna bit av landet.

Jag får alltid lika mycket inspiration av att träffa andra lottor och det genererar oftast en massa goa idéer. Denna gång var inget undantag. Tacksamt nog består inte hela styrelsen utav sådana som jag utan vi är en bra mix av allt från ideesprutor till tänkare och pådrivare. Dessutom har vi en fantastisk mix av olika erfarenheter inom styrelsen. Vi representerar olika tjänstegrenar och vapenslag och har ett åldersspann från 23 upp till 65 år och vår samlade erfarenhet av lottorna, alltså i år av medlemsskap, uppgår till över 200 år.