måndag, februari 23, 2009

Kvinnor fortfarande inte helt accepterade i Försvarsmakten?

Försvarsmakten genomför en studie tillsammans med Göteborgs universitet om soldater som deltagit i insatser utomlands. Studien ska ligga till grund för att bättre förstå villkor för dem som gör utlandstjänst och på så sätt kunna rekrytera rätt från början och förbereda personalen bättre.

I studien har framkommit att kvinnor drabbas av besvär i högre grad än män. Värnpliktsrådet har i ett pressmeddelande påpekat att de inte är förvånade över det. De menar att "försvarsmakten är oförmögen att ta ansvar" och att de i egna undersökningar bland värnpliktiga sett att de attityder som råder mellan värnpliktiga och befäl påvisar en negativ trend. Om det är sant så är det hemskt, speciellt efter det arbete som gjorts med försvarsmaktens värdegrund. Nu har jag ju själv inte gjort lumpen så jag har svårt att göra en egen reflektion. Jag har hört både och från bekanta som gjort värnplikten och har väl egentligen tänkt att det finns rötägg överallt.

För mig är det här, om det är sant, ytteligare bevis på att en rent kvinnlig organisation som Svenska Lottakåren behövs för att stärka unga kvinnors självförtroende och förmåga för att kunna gå in i Försvarsmakten och vara starka och bidra till en förändring.

Inga kommentarer: