fredag, mars 06, 2009

Sveriges nya ÖB - en skåning

Det blir generallöjtnant Sverker Göranson som tar över som ny ÖB 25 mars då Håkan Syrén tillträder sin nya post inom EU.

Inga kommentarer: