lördag, juni 13, 2009

Försvarsmaktens inriktningsproposition

Under eftermiddagen har styrelsen informerats om möjliga konsekvenser av de utredningar som gjorts och de möjliga förändringar som blir i organisationsstödet.

Det är en utmaning vi står inför men vi känner att vi står bra rustade och att vi som oorganisation har ett bra utgångsläge.

Inga kommentarer: