fredag, september 11, 2009

Stuka basker

Det är full rulle på Svenska Lottakårens kansli just nu. Rikslottachefen, generalsekreteraren och presidiet stukar baskern som hör till föreningsdräkten med hjälp av kvartermästaren för högvakten och hennes ställföreträdare.

Inga kommentarer: