måndag, september 28, 2009

Erfarenhetsutbyte med instruktörer

I helgen har jag varit på konferens med frivilliginstruktörer. FVRF arrangerade och i år var vi isntruktörer från åtta olika organisatoiner. Kul!

Vi fick höra om olika vidareutvecklingsprojekt och Stefan Törngren från HKV Friv kom och berättade vad som är på gång från myndighetens sida. Kul var också att han inför alla deltagare berömde det sätt som Svenska Lottakåren bedriver arbetet med att utveckla Ledstödsutbildningen. Heja arbetsgruppen!

Men det som gav mest var alla diskutioner på raster och ledig tid och så söndagen då organisationerna hade egna program. Vi från Svenska Lottakåren pratade om olika frågeställningar såsom hur man gör med elever som inte passar, betygen, vad det är som gör att vi tappar så många mellan TFU-G och TFU-GB.

Ännu en inspirerande helg i frivillighetens tecken med andra ord.

Inga kommentarer: