lördag, september 05, 2009

Brainstorm

Vi testar olika metoder för att släppa fram kreativiteten, eller med ett annat ord brainstorma.
Här testas metaplan, en metod där alla skriver ner idéer till en frågeställning (ni ska ha fest och ÖB kommer) på notislappar och därefter sorteras de i grupper och med hjälp av det kan man göra t ex en tidsplan.
Det fiffiga med metaplan är att alla får fram sina tankar.

Inga kommentarer: