måndag, maj 18, 2009

”Låt hemvärnet ta över vissa polisuppgifter”

I DN idag sågar polisen beredskapspoliserna. De menar att efter endast tre veckors utbildning har de inte tillräcklig i ryggsäcken för att kunna agera som en riktig polis.

Istället tycker de att hemvärnet borde få ta över. Hemvärnet har tre månaders utbildning och är tränade för bevakning, transporttjänst och räddningsaktioner och är med en större organisation och geografisk spridning mer lämpad att assistera polisen vid behov.

Intressant tanke. Ett erkännande av Hemvärnets kompetens. Samtidigt oroar jag mig för att allt möjlig som inte kan läggas någon annanstans läggs på hemvärnet bara för att. Det bästa är om vi får träna på och lösa de uppgifter vi ska. Sedan ska vi naturligtvis hjälpa till där vi kan men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att den grundläggande verksamheten är väpnad strid.

Inga kommentarer: