tisdag, januari 19, 2010

Folk och Försvars rikskonferens på gång

I söndags drog Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen igång. I år sänder de via webben vilket är väldigt trevligt.

Under söndagen talade försvarsministern Sten Tolgfors och ÖB Sverker Göranson och båda poängterade närområdet som viktigt i framtiden, dvs Östersjön. Det nya försvaret med slopad värnplikt ska ju nu byggas och det medför en hel del utmaningar när det gäller personalförsörjning, kanske ett uppdrag som frivilligorganisationerna kan hjälpa till med.

På direkt fråga om vilken roll frivilligorganisationerna kommer att ha i det nya försvaret svarade ÖB att de är en viktig ingrediens men att man nu tittar på exakt hur det här ska fungera. Kraven på kunskap kommer att bli större.

Jag tycker att så här långt känns det som att försvarsministern, ÖB och statsministern har en samlad retorik runt försvaret. De är väldigt tydliga runt hur det nya försvaret med ett anställt försvar och slopad värnplikt bidrar till ett bättre försvar. Det vill säga, vi utnyttjar resurserna bättre genom att de personer vi utbildar används. Tidigare utbildades värnpliktiga en viss tid och sedan försvann de flesta ut. Och så utbildade vi nya människor till våra insatser.

Sittande regering vill inte göra några nedskärningar i Försvarsmaktens anslag medan den röd-gröna alliansen vill göra nedskärningar.

Inga kommentarer: