fredag, juni 20, 2008

Bland höjdarna

Idag är jag i London för ett möte med världens främsta opinionsledare inom hjärta-kärl sjukdomar. Vi driver ett forum för dem att dela med sig av kunskaper och nya data. Läkare världen över kan bli medlemmar på forumets websida och det är den jag sköter om. När dessa höjdare träffas har jag en stående 15 minuters presentation om hur siten går. Det är kul eftersom de är engagerade och vill göra något bra utav det.

Inga kommentarer: