torsdag, september 15, 2005

Katrina gör att Sverige öppnar beredskapslagren för bensin

Internationella energiorganisationen IEA har bett sina medlemsländer bidra med två miljoner fat olja från sina beredskapslager på grund av Katrinas framfart.

Sveriges lott är 1% och det innebär 69.000 kubikmeter bensin, eller förbrukningen under 4,5 dagar.

Jag måste säga att jag fortfarande inte förstår hur Katrina kunnat påverka tillförseln eftersom den mesta olja, och bensin, produceras utanför det drabbade området.

Enligt fysikprofessorn Kjell Aleklett kommer priserna inte att sjunka igen på grund av att det helt enkelt inte finns så mycket mer olja att hitta. Han räknar med att oljeproduktionen når en topp 2010 och sedan sjunker den.

Hmm...kanske dags att skaffa en bil med alternativt drivmedel. För ett tag sedan läste jag en artikel om nya bränslen, tror att det var i Newsweek, där det bland annat stod om ett företag som jobbade på en motor som ska gå på luft. Det vore något det.

Inga kommentarer: