onsdag, september 14, 2005

Försvarsmakten blir räddaren i nöden

Sedan Ådalen 1939 är det förbjudet i Svenska lag för försvarsmakten att ingripa på svensk mark utanför en krigssituation. Under de senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att Försvarsmakten kan bidra med både det ena och det andra i händelse av oro i samhället.

Idag lämnade Stödutredningen sitt betänkande Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning till justitieminister Bodström. Föreslaget innehåller ett förslag till lag där polisen ska kunna ta stöd av Försvarsmakten vid behov.

Låter vettigt tycker jag. Om något händer i vårt svenska samhälle så är det för mig självklart att vi ska utnyttja alla resurser som finns för att lösa uppgiften på snabbast och smidigast sätt.

Problematiken tydliggörs väldigt bra för tillfället i SVT:s serie Kommissionen.

Inga kommentarer: