fredag, april 25, 2008

Kriget pågår i Enköping

Just nu deltar jag i Försvarsamaktens årliga stabsövning, Combined Joint Staff Exercise, där svenska och utländska officerare och officersstudenter övar sig i ett realistitskt scenario.

Jag sitter som stabsassistent i den stab som spelar 7 mekaniserade brigaden som bemannas dels av officerare från P7 och officerare från Estland och Finland.

Det var längesedan jag deltog i en stor övning så det är kul att vara tillbaka. Dock märker jag att det kommer ta några nätter innan jag vant mig vid att sova på lucka igen. Tänk att det är så svårt att hålla ljudnivån nere i korridoren.

Inga kommentarer: