lördag, mars 15, 2008

Lokalsamtal i Västerås

Idag har jag varit i Västerås och mött lottakårer från området. Under Q1 reser överstyrelsen runt landet och träffar så många kårer det går för att diskutera framtiden för Svenska Lottakåren som vi nu bytt namn till.

Det är mitt tredje lokalsamtal. de tidigare var på Älvkarelö och i Transtrand. Och det är lika inspirerande varje gång. Vilken kraft och vilket engagemang det finns i kårerna. Det gör mig stolt att vara Lotta.

Under lokalsamtalet pratar vi om den förändring som skett, omvärlden och dess påverkan på oss, men det viktigaste är ett grupparbete där kårerna får testa på att arbeta med SWOT metoden för att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot för den egna kåren. Varje kår är ju unik och måste operera efter sina förutsättningar. Överstyrelsen har satt tre utvecklingsområden som kårerna behöver jobba med; rekrytera nya lottor, nya uppdrag och kommunikation (både internt och externt). Kåren gör en SWOT på vart och ett av områden och sedan finns det ett antal frågor kring varje område. sist sammanställer man allt till en utvecklingsplan.

Det kom fram massor av bra idéer och det blev en bra diskussion runt olika frågor.

Länge leve Svenska Lottakåren!

Inga kommentarer: