lördag, november 07, 2009

Hur informerar och rekryterar vi?

Nu har Ina en diskussion med deltagarna runt rekrytering och information. På kansliet finns ju en hel del material som kan beställas och användas. Vi diskuterar olika sätt att använda det materialet.

Inga kommentarer: